Buwan ng Wika, ipinagdiwang ng mga kawani ng SDO, Pangasinan II

Isang payak ngunit masaya at makabuluhang pasimulang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ang ginanap sa bulwagan ng Tanggapang Pansangay ng Pangasinan II nitong Lunes, Agosto 7, 2017. Ito ang naging tema sa Pagpupulong o Kumbokasiyon na ginaganap tuwing Lunes.

Kaiba sa nakasanayang unipormeng suot tuwing Lunes, ang  mga kawani ay dumalo sa nabanggit na pagpipisan suot ang kanilang makukulay na kasuotang Pilipino.  Gaya nang nakagawiang gawain tuwing Lunes, kung saan ginaganap ang seremonya para sa pagwagayway ng watawat at ang pamamahagi ng isang kaisipan kaugnay sa isang tema.

Bilang tagamasid pansangay sa Filipino, naatasan si Gng. Arabella Soniega na tagapamahagi at dito inilahad niya ang ilan sa mahahalagang bahagi at polisiya kaugnay sa pagkakatatag ng Wikang Pambansa, gayundin ng Mother Tongue Based-Multilingual Education o MTB-MLE.

Sa kanyang pagsasalita, ibinahagi naman ni Atty. Donato D. Balderas, tagapamanihala ng mga paaralang pansangay,  ang ilan sa kanyang mga namasid kaugnay sa wika sa kanyang pagdalo sa isang kumperensiyang internasyunal sa Malaysia. Ayon sa kaniya, kapansin-pansin ang marubdob na pagpapahalaga ng mga Malayo at ng iba pang bansa sa kanilang sariling wika sapagkat wikang pambansa ang nababasa sa kanilang mga paliparan at sa iba pang pook dito. Inihambing pa niya ang gawing ito sa Pilipinas kung saan kapansin-pansin ang paggamit ng wikang Ingles sa mga nakapaskel sa mga pampublikong pook. Hinikayat niya ang mga kawani na gamitin ang wikang Filipino at ang sinusong wika sa pakikipagtalastasan dahil ito ang wikang mapagkakakilanlan sa ating pagkatao at pagiging Pilipino. Binigyan-pansin din niya ang pagsusuot ng kasuotang Pilipino. Aniya, “sana, ang pagsusuot natin ng mga ganitong kasuotan ay hindi lamang bilang pagtugon sa isang panawagan kundi bilang bahagi ng kultura na dapat ipagmalaki.

Nagbahagi rin ang dalawang pangalawang tagapamanihala na sina Dr. Ely Ubaldo at Dr. Vivian Luz Pagatpatan hinggil sa kabuluhan ng paggamit ng wikang kinagisnan at wikang pambansa.

Bilang isang kasiyahan, nagkaroon ng quiz bee kung saan namigay ng mug o tasa sa mga nakasagot ng tama. Nagkaroon din ng kagyat na pamimili ng isang pares ng kawaning pinakamakisig at pinakamaganda sa kasuotang Pilipino. Ang mga nagwagi ay binigyan ng gantimpala na nagmula sa tatlong pinuno ng Sangay.

Bago natapos ang gawain, ipinahayag ni Atty. Balderas na magkakaroon ng timpalak sa paglikha ng tula gamit ang wikang Filipino na lalahukan ng lahat ng interesadong kawani ng tanggapan. Ang paghatol at paggawad ng gantimpala para sa paligsahang ito ay gaganapin sa unang Lunes ng Setyembre bilang gawaing- kulminasyon sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Sa kaniya rin magmumula ang gantimpala para sa hihiranging pinakamagandang kathang tula.